Nyheter‎ > ‎

SIK hockey står bakom Treskablinoll och barns integritet i idrotten!

skickad 10 maj 2017 17:18 av Per Håkansson   [ uppdaterad 12 maj 2017 02:27 ]
SIK Hockey + Idrottsbrevet=Sant!

 Som 16:e förening/sektion i Sverige av 24 046 och 1:a hockeyförening har SIK Hockey skrivit under Idrottsbrevet i förebyggande arbete mot sexuella övergrepp. Vi är mycket stolta att kunna delta i kampen för barns rättigheter till sin integritet och rätt att vara den de är och att få känna sig trygg i vår miljö. Bland Idrottsbrevets ambassadörer finns Patrik Sjögren och Börje Salming! NOLLTOLERANS!

Vi uppmanar att alla hockeyföreningar och föreningar i allmänhet skriver under brevet och står upp för barnens rättigheter.

Var femte barn i Sverige utsätts för ett sexuellt övergrepp innan de fyller 18 år. Eftersom de flesta barn någon gång under uppväxten är medlem i en idrottsförening är idrotten en viktig motor i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp.

Barnkonventionen ställer tydliga krav på att både offentliga och privata aktörer som möter barn ska arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp. Genom att införa nolltolerans mot trakasserier och övergrepp tas tydligt ställning för en trygg miljö för alla barn.

Idrottsbrevets riktlinjer är avsedda att användas som ett stöd för föreningen i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Vi vill, tillsammans med er, skapa ett föreningsliv som är tryggt för barn och där barn lär sig både om idrott – och sina rättigheter. Genom att ge barn kunskap om sina rättigheter och om kroppslig integritet och genom att ledare får kunskap att möta utsatta barn, så tar vi fasta på både Europarådets direktiv samt följer Barnkonventionen om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn.

Sundbybergs IK Hockey för alla - Tillsammans är vi en

Idrottsbrevet 

Ambassadörer Idrottsbrevet 

Treskablinoll

Comments