Nyheter‎ > ‎

Ny information angående isanläggningar i Sundbyberg!

skickad 4 maj 2020 11:13 av Per Håkansson

Stadens huvudinriktning i det nuvarande arbetet är att verkställa en ny ishall med två rinkar och möjligheter till fotboll året runt.

För fotboll året runt har vi främst tittat på uppvärmning i marken liknande hur det är löst på Skytteholm i Solna, och i samband med den nya Örskolan att bygga en fullstor idrottshall inomhus.


Arbetet med framtidens idrottsliv i Sundbyberg har tyvärr påverkats av stora ekonomiska utmaningar och budgeten för en eventuell multihall har sprungit väg och närmat sig cirka 750 miljoner. Då även sådana här projekt tenderar att bli ännu dyrare i slutändan än i budget så närmar vi oss en miljard i kostnader. Detta är inte försvarbart med tanke på att vi behöver vara noggranna med hur vi använder skattebetalarnas pengar och vi har därför fått ta det smärtsamma beslutet att inte gå vidare med detta projekt/multihallen.

 

Staden har emellertid i den politiska ledningsgruppen i mittenstyret i Sundbybergs stad för några veckor sedan fastställt att mark i Ör ska planläggas för idrott.

Det innebär att staden relativt snart kommer att behöva besluta om vilka gränserna ska vara för planläggning av mark för idrott i Ör.

Detta innebär inte att vi fortsatt tittar på idrottsanläggningar i andra stadsdelar, men vi har fastställt Ör som huvudinriktningen och för att inte tappa tid påbörjat arbetet med planläggning av idrotts mark i denna stadsdel. 

Comments