Nyheter‎ > ‎

Sundbybergs IK - Hockey för alla

skickad 31 aug. 2015 05:50 av Sundbyberg Hockey   [ uppdaterad 28 sep. 2015 14:54 av Per Håkansson ]

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. 

Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter. 

Vidare är tävling en naturlig del av både idrott och lek, och skall just vara det. Resultatet spelar mindre roll. Därför ska alla också få vara med på lika villkor. Successivt sker sedan en naturlig differentiering mellan olika idrottsliga ambitionsnivåer, men inom idrottsrörelsen ska det finnas plats för alla.

Många föreningar bedriver därför både bredd- och elitinriktad verksamhet. Oavsett inriktning är det föreningens skyldighet att tydligt redovisa sitt val till såväl barn, ungdomar som deras föräldrar.

Idrottsverksamhet upp till 12 års ålder kallas barnidrott och verksamhet mellan 13-20 år kallas för ungdomsidrott. Gränsen mellan barnidrotten och ungdomsidrotten är dock inte statisk eftersom alla människor utvecklas olika.

Därför är det viktigt att ledarna och föräldrarna har kunskap om barn och ungdomars utveckling och den betydelse denna har både på och utanför idrottsarenan.


Styrelsen

SIK Hockey

Comments