Nyheter‎ > ‎

Information om "500-kronorsklubban"

skickad 30 juni 2016 07:37 av Per Håkansson   [ uppdaterad 8 aug. 2016 06:05 av Sundbyberg Hockey ]
Sthlms ishockyförbund har fått frågor från föräldrar i ett par föreningar angående den bestämmelse om "500-kronorsklubban" som förts in i seriebestämmelserna för Stockholm Hockey Cup kommande säsong. 

Vi hänvisar i första hand till att föreningarna ska kunna besvara frågor från sina medlemmar om seriebestämmelserna. Vissa förtydliganden görs dock här som stöd för att besvara frågor som uppkommit.

I seriebestämmelserna står att läsa följande:

Spelare som har åldern U9-U11 får endast delta i matchspel med klubba som är godkänd av Stockholms Ishockeyförbund. För godkännande krävs att klubban har ett ordinarie försäljningspris på maximalt 500 kr. Klubban ska vara försedd med Stockholms Ishockeyförbunds godkännandemärke. Från och med säsongen 17/18 kommer domarna kontrollera klubborna under match. Regeln om felaktig utrustning kommer att användas vid felaktig klubba från och med säsongen 17/18.

Kommentar

Bestämmelsen har införts efter avstämning med samtliga föreningar som deltog i Stockholms Ishockeyförbunds ordförande och sportchefskonferens den 12 mars 2016.  Föreningarnas kanslister och administrativt ansvariga informerades vid den årliga kanslistkonferensen den 24 maj. För de yngsta spelarna är vi eniga med utrustningsleverantörerna att det inte finns någon sportslig anledning att använda sig av avancerade klubbor avsedda för äldre spelare. Våra föreningar måste verka för att omotiverat dyra klubbor inte används av yngre spelare. Genom att införa bestämmelsen görs en viktig markering som ska stödja föreningarnas arbete. Bestämmelsen avser inköp av nya klubbor. Ingen kommer att behöva köpa en ny klubba under kommande säsong.  

En överenskommelse har träffats med CCM om att klubbmodeller tillhandahålls i såväl komposit som trä till priser under 500 kr och som är anpassade för barn i aktuella åldrar. Övriga leverantörer kommer att erbjudas samma möjlighet. Märkning av att klubborna har ett pris som inte överstiger 500 kr ska införas snarast möjligt efter sommaren. Målvaktsklubbor omfattas inte idag, men diskussioner med leverantörerna kommer att föras framöver. 
Stockholms Ishockeyförbunds utgångspunkt är att bestämmelsen kommer att följas av föreningarna. Att så blir fallet ansvarar i första hand lagledare och tränare för, och det ingår inte i matchledarens uppgift i U9 och U10 att kontrollera klubbor. I U11 blir det som framgår från och med säsongen 2017/18 samma påföljder och rutiner som vid spel med annan felaktig utrustning.  

Stockholms Ishockeyförbund kommer att fortsätta arbeta för att kostnaden att spela ishockey ska vara så låg som möjligt och att vår idrott ska vara tillgänglig för alla. Det omfattar såväl kostnader för istider, cuper och camper som kostnader för utrustning och klubbor.

Sundbybergs IK Hockey står bakom införandet av "500-kronorsklubban och ser gärna att kostnaderna i ishockeyn hålls nere, och att hela hockey Sverige jobbar för att få ned kostnaderna i hockeyn. Vi rekommenderar därför att lagen i SIK Hockey genomför detta i möjligaste mån under denna säsong.

Comments