Hem‎ > ‎Klubbinfo‎ > ‎

Riktlinjer och regler

Hockey För Alla

Riktlinjer - Hockey för Alla

- Att ishockeysektionen ska ha en tydlig beskrivning av hur den bedriver sin barn- och ungdomsverksamhet.

- Att barn och ungdomar själva skall kunna vara med och påverka.

- Att idrott för barn och ungdomar ska inriktas på lärande och långsiktig utveckling.

- Att träningen ska se till de aktivas olika förutsättningar.

- Att idrott för barn ska organiseras så att den möjliggör aktivt deltagande i flera idrotter.

- Att barn och ungdomar ska erbjudas allsidighet och variation i sin träning, oavsett träningsmängd och typ av idrott.

- Att ungdomar skall ges förutsättningar till att bli ledare och också vara med i styrelsen.


Riktlinjer-Regler

Riktlinjerna ska följas av respektive lag och respektive lags ledare, föräldrar och barn/ungdomar/spelare. Riktlinjerna är hjälpmedel för alla, för att skapa en lugn och trygg miljö. Riktlinjerna är satta för att sektionen - föreningen ska kunna styra verksamheten till hockeyns gemensamma mål.

Genomförande av Vision - Verksamhetsidé - Värdegrund - Mål - Policy - Riktlinjer

Ishockeyn ska presentera ishockeysektionens och föreningens vision, verksamhets ide´, värdegrund, policy och riktlinjer vid ett föräldramöte under säsongsstarten. Föräldrar som inte närvarar ska själv uppsöka information om allt detta och ramverket samt känna till den. Riktlinjerna mm. skall kontinuerligt följas upp. Spelare, ledare och föräldrar ska följa föreningens och sektionens värdegrund.

Om värdegrunden inte följs har förening rätt att tillrättavisa och också möjligheten att stänga av den som missköter sig. Det är föreningen som äger agendan.

Att informera och implementera Stockholmsmodellen som Stockholms ishockeyförbund tillsammans med föreningarna i Stockholmsdistriktet jobbat fram och Hemmaplansmodellen från Svenska Ishockeyförbundet.

Skola

Ishockeysektionen anser att skolan alltid ska prioriteras. Att sköta sig i skolan både när det gäller skolarbete samt uppförande uppmuntras av föreningen. Vi ser gärna att spelaren på ett positivt sätt representerar föreningen och ishockeysektionen även under skoltid.  

Fair play och respekt - uppförande koder

Ishockeysektionen ska löpande med tränare, aktiva och föräldrar arbeta med frågor som rör idrottens och ishockeyns värderingar. Ishockeysektionen ska ha en uppdaterad handlingsplan för hur den ska främja rent spel. Sektionen skall följa, utbilda i och implementera Svenska Ishockey förbundets dokument.

Alkohol, droger och doping  

Föreningen ska löpande arbeta med att motverka doping. Ledare och spelare ska ta avstånd från alkohol, droger och doping när de representerar föreningen. På läger och cuper är det alltid alkoholförbud. Föreningen/sektionen har rätt att stänga av ledare, spelare samt föräldrar om detta missbrukas. Se SIK föreningens drogpolicy.

Ledare

Ishockeysektionen anlitar föräldrar till att sköta/driva lagen. Från U 15 till J 20 har föreningen ambitionen att i framtiden rekrytera föreningsdrivna tränare mot ersättning. Detta under förutsättning att ekonomin så tillåter. Rekrytering görs externt såväl som inom de egna leden. Det ska finnas minst tre närvarande vuxna per lag/grupp vid varje tränings- och tävlingstillfälle.

En lagledare och ytterligare assisterande ledare inom laget

En lagledare är ansvarig för att information når andra ledare, föräldrar och spelare i laget. Vid föräldrar- och ledarmöten skall allt som beslutas protokollföras.  Lagledare ansvarar också att information och kommunikation sköts gentemot sektionens ungdomsansvarige/ sportchef eller styrelse. Lagledaren är även ansvarig för ekonomi (lagkassa). Laget kan ha andra ledare som t.ex en ekonomiansvarig eller andra som internt hjälper till i laget t.ex. med hemsida eller annat. Men det är en lagledare som har det övergripande ansvaret i laget och gentemot sektionen - styrelsen.  Vid cuper skall lagledaren finnas tillgänglig för att leda och assistera övriga ledare.

En huvudtränare och en/två assisterande tränare

Uppgiften för huvudtränaren är att vara ytterst ansvarig för allt som rör laget gällande träning och matcher. Träningsplanering ska lämnas in inför varje säsong. Huvudtränaren ska följa föreningens utbildningsplan samt tillämpa den utbildnings och spelfilosofi/ide´ som sektionen använder sig utav. Huvudtränare korresponderar med sportchef/ungdomsansvarig gällande sportsliga frågor.

Uppgiften för en assisterande tränare är att vara behjälplig huvudtränaren i träning samt match. Assisterande tränaren har även som uppgift att tillsammans med huvudtränare planera träningar/fysträning samt genomförande av fysträning.

Materialförvaltare

Materialförvaltaren/na är ansvariga för det material som laget tilldelas av sektionen. Att närvara på träningar samt matcher. Även se till att material som laget behöver vid träning och match finns tillhanda för spelare och ledare och att materialet underhålls. Skall utbildas i skridskoslipning. 


Träning

Träning för barn och ungdomar ska vara allsidig. De aktiva ska även ges möjlighet att utöva flera olika idrotter och ges möjlighet att göra detta i olika föreningar.Träningsformer för barn ska ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå. Barn och ungdomar ska med stigande ålder få ökad kunskap om grundläggande träningslära, fysiologi, anatomi, kost, skador m.m.

Träning

Sektionen har riktlinjer som varje lag ska följa gällande träningsmängd samt hur träningen ska bedrivas. Inslagen i träningen ska följa sektionens utbildningsplan. Utbildningsplanen är naturligtvis anpassad till den ålder/nivå som spelaren är. Skridskoteknik, klubbteknik, passningsteknik är inslag som alltid kommer följa spelaren i utbildningen. Olika typer av spelmoment anpassas till utvecklingen för lagen samt den individuella utvecklingen. Samträning mellan lagen skall också främjas, detta i samförstånd med alla parter.

Nivåanpassning

Sektionen använder sig av nivåanpassning i match och träning. Detta för att tillgodose alla när det gäller utveckling. Både under träning samt match ska nivåanpassning användas. Det gäller att tränarna använder sig av olika alternativ då vi inte vill att det ska bli uppdelningar i laget.

Som förälder är det viktigt att lita på föreningen när det gäller nivåanpassning. Nivåanpassning är något som Svenska Ishockeyförbundet rekommenderar.

Närvaro

Föreningen ser det som positivt att våra spelare håller på med flera idrotter. Att delta och träna i andra idrotter räknas också som aktivitet. Självklart är vi positiva att men deltar så mycket man kan på ishockeyns träningar. Ett rekommenderat riktvärde är åtminstone 75-80 % närvaro på aktiviteterna från 14-15 år.

Närvarorapportering skall skötas av respektive lag och mer än en ledare skall ha tillgång till rapportering. Först och främst är det tränare och lagledare som rapporterar. minst tre i varje lag skall kunna rapportera.

Uppflyttning/Nedflyttning av spelare

Sektionen kan rekommendera en spelare att flytta upp en årskull för att främja utvecklingen. Sektionen har också rätt att rekommendera/flytta en spelare till sin rätta nivå i en yngre årskull om det anses främja utvecklingen för spelaren.


Tävling/Spel

Tävlings- och träningsformer inom barn- och ungdomsidrotten ska utformas så att den först och främst gynnar bredd verksamheten.

Tävlingar ska utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den enskilda tävlingen.

Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsregler för barn ska ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå.

Tävlingsintensiteten (antal tävlingar, speltid, sträckor etc.) ska inte vara så hög att den går ut över träningen.

Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.

Träningsmatcher

Följa gällande regler satta av Stockholms Ishockeyförbund. Sanktioner lämnas till Stockholms Ishockeyförbund av respektive lags lagledare. Inga träningsmatcher under seriespel/seriesäsong.

Seriespel

U 9, 10 11 och 12: Målet är att anmäla minst två lag till seriespel.

U 13: Ett lag till seriespel. Om tillräckligt stort spelarunderlag finns anmäls ett ytterligare lag. För två lag krävs minst 25-30 spelare + 2-4 målvakter.

U 14-16: ett lag per årskull anmäls.

Anmälan till seriespel görs alltid efter överläggning mellan tränare och sportchef/ungdomsansvarig.

Select verksamhet

Spelare kan komma att scoutas samt få inbjudningar av diverse select verksamheter. Föreningen följer Svenska Ishockeyförbundets rekommendationer och regler i denna fråga. Spelaren får inte åka om det påverkar sektionens verksamhet. 


Resor/Träningsläger

Träning och tävling för barn ska planeras och genomföras så att resandet minimeras.Barn vill idrotta. Inte sitta i en bil till och från tävlingar eller matcher. Därför bör tränandet och tävlandet ske så lokalt som möjligt.

Barnidrott handlar om lek och utveckling. Därför ska barns prestationer sättas i relation till den egna utvecklingen, inte till andra. Rankinglistor, vare sig de är nationella eller bara omfattar den egna föreningen, innebär just att barn jämförs med varandra. Självklart har barn rätt att få veta hur det har gått för dem i en tävling.

Det vi talar om här är naturligtvis inte möjligheten för barn som bor i gränsområden att tävla i grannlandet, som kan ligga närmare än närmaste svenska motstånd. Sammantaget ska det enskilda barnets utveckling stå i centrum och inte barnens inbördes rangordning.

Träningsläger

Alla skall ha möjlighet och råd att delta. Ingen skall förbises. Alla skall vara med. Majoritetsbeslut.

U 09 - U 10, kan göras i hemmahall på för- och eller eftersäsong. Inga träningsläger på borta is.

U 11, träningsläger endast inom regionförbund Östs verksamhets område. Stockholm, Uppland, Södermanland. (Norrtälje, Rimbo, Enköping, Katrineholm, Flen, Nyköping, Eskilstuna).

U 12-13, Sverige samt Åland. (april-augusti).

U 14, Sverige, Finland samt Baltstaterna . (april-augusti, sportlov).

U 15-U16, Norden, Europa (Tjeckien, Tyskland). (april-augusti, sportlov).

J 18-J 20, Nordamerika

Begränsningar grundade på ålder, avstånd, kostnader och säkerhetsaspekter. 

Privat är det upp till varje enskild familj att anmäla sitt barn till de sommar hockeyskolor som finns i Sverige.

 

Evenemang/Cuper/Föreningsarbete

Evenemang

Alla skall ha möjlighet och råd att delta. Ingen i lagen skall förbises.

Lag arrangemang - Cup - Poolspel 

U9 (1-2 lag), spelar Hockeyskoj på hemma plan. Deltagande lag 4-8 st. Kan delta på 1-2 liknande arrangemang på borta plan i närområdet Västerort/Norrort.

U10 (1-2 lag), arrangerar en egen turnering. Kan delta på 1-2 liknande arrangemang på borta plan i närområdet. Norra Stockholm.                 

U11, arrangerar en egen turnering, och åker på max 2 cuper per säsong. Beroende på truppens storlek. Inom Region öst. Stockholm, Uppland, Södermanland.

U12-13, arrangerar 1-2 egna turneringar var, och åker på max 2 cuper per säsong. Sverige.

U14-U16, Norden, Tjeckien, Tyskland Baltikum.

Sanktioner skall lämnas till föreningen och Stockholms Ishockeyförbund av respektive lags lagledare.

Alla cuper/evenemang skall presenteras till styrelsen och godkännas innan anmälen.

Förenings arrangemang

Sektionen ser positivt på att föräldrar i lagen/föreningen under året deltar med arbetsinsatser vid föreningsarrangemang där intäkterna går till hockeyns barn- och ungdomsverksamheten.

Samarrangemang: Internationella flickhockey dagen, Jubileum, Ishockeyns dag, Hockeyskolan, Hockey för alla, höstlovet.

Föreningsarbete av föräldrar

T.ex Skridskodiscon, Nationaldagen, Kräftskivan, Julmarknaden i Sundbyberg etc.  Detta för att skapa förutsättningar för sektionen att utvecklas, växa och skapa en vi känsla. Hockey för alla. Föräldrar är en resurs.          

Café

Caféet skall drivas gemensamt. Startas upp runt den 15-20 oktober efter att fotbollen slutat sin säsong. 

Drivs av U 09-U 15. En cafégrupp bildas med en ansvarig från respektive lag. Cafégruppen ansvarar för driften och bemanning. Gemensamt sortiment och gemensamma priser skall hållas. 

All ekonomi skall in i föreningens redovisning och intäkterna skall gå till hockeyns barn- och ungdomsverksamhet.  Café för A-lag, och hockeyskolan drivs separat. 


Förenings profil

Ledare

Styrelsen/sportchef eller ungdomsansvarig ansvarar gemensamt för att en klubbprofil tas fram. Ledare skall alltid bära föreningens kläder i samband med träning, match och evenemang. Föreningen subventionerar ledarkläder. Gäller klubbtjacka. Övriga träningskläder får respektive ledare köpa själva. Allt via Stadium. Utprovning av samtliga kläder sköts av respektive lag med hjälp av föreningens huvud materialare.

Spelare

Alla skall ha möjlighet och råd att delta. Ingen skall förbises. Alla skall vara med. Majoritetsbeslut.

Sektionen rekommenderar att inga klubbkläder används och köps in förrän fr.o.m. U 10. Detta för att hålla ned kostnaderna i början. Ishockeyn behöver inte vara och bli för dyr. Om lagen i alla fall väljer att köpa in klubbjacka/byxor skall detta vara väl förankrat i hela föräldragruppen. Om förälder inte har råd får laget själva stå för detta barns kostnad via sin lagkassa. Hockey för alla

Material

Föreningen och lagen ska årligen säkerställa att all relevant materiel inte utgör en säkerhets- eller skaderisk.

Föreningen spelar i svart hjälm, svarta damasker och svarta byxor. Privat inköp. För U 9 - 10 är det tillåtet att ha annan färg på hjälmen, men i möjligaste mån svart. Allt material som föreningen äger ska vårdas och skötas med omsorg. Kostnader för material är stora. Sköter alla parter sitt material så kommer alla att tjäna på det i slutänden. Alla inköp som föreningen/sektionen och lagen gör ska ske via föreningens materialansvarig och Stadium Bromma. Vissa andra leverantörer kan förekomma.

Föreningen tillhandahåller följande material till lagen:

Träningströjor till samtliga spelare och målvakter. Matchtröjor, grönt hemmaställ, vitt borta ställ. Lagen har som ansvar att match- och träningströjor tvättas och lagas vid behov. (tvättas minst 2ggr per säsong). Varje vår ska samtliga tröjor lämnas in för inventering. Då ska tröjor vara tvättade och lagade. Det bekostas av varje lag. Om tröjor saknas får laget stå för kostnaden för inköp av nya tröjor. Inventering sker med hjälp av föreningens huvud materialare. 

Föreningen äger rätten till matchstället när det gäller sponsring. Ingen sponsring för enskilda lag får användas på matchtröjan, byxorna eller matchdamaskerna. 50 blå puckar till uppstart i U 9, 50 svarta puckar till U 11. Förekommer dessa får lagen själva köpa nya. Annat träningsredskap, som koner, däck m.m. står sektionen för. 


Utrustning

Föreningen tillhandahåller målvaktsutrustning till lag för U 9-U 13.

2 par benskydd, 2 kombinat, 2 plockar, 2 stötar, 2 halsskydd och 2 klubbor per lag. Från U 11 även målvaktsbyxor. Viss annan utrustning kan förekomma.  Lagen ärver denna utrustning av varandra. Vid äldre ålder kan föreningen eventuellt gå in och subventionera målvaktsutrustning.

Övrigt material

Varje lag får inhandla följande produkter själva.

Tejp - Sjukvårdsväska - Flaskor - Flaskställ - Taktiktavlor och annat förbrukningsmaterial.

Alla inköp till respektive lag görs via Stadium Bromma eller annan leverantör av lagens materialförvaltare eller lagledare. Skall faktureras föreningen. Kostnaden för inköp betalas av respektive lag. Föreningen har bonus på alla inköp.


Ekonomi -  sponsring - utbildning

Ekonomi i lagen

Varje lag ansvarar för sin egen ekonomi. För föreningens del är det viktigt att detta sköts korrekt och enligt gällande lagar och regler. Om det missköts har föreningen/sektionen rätt att ta kontrollen över lagens ekonomi. All ekonomi som rör laget skall redovisas i sektionens/föreningens bokföring. Inga egna konton får förekomma. T.ex. skall alla cuper/träningsläger eller liknande betalas via lagens/sektionens konto.

Sponsring

Lagens sponsorer får bara finnas på träningsoverallerna. Sektionen/föreningen äger övriga utrymmen på matchställ, klubbjackor mm. All sponsring på overaller ska sanktioneras av sektionen/styrelsen innan det trycks. All sponsring är reklambeskattad.

Platserna på hjälmen ägs av sektionen. Om sektionen inte väljer att sätta centrala sponsorer på hjälmen så kan varje lag använda den för sponsring. Det ska sanktioneras av sektionens ungdomsansvarige/sportchef och styrelse.

Sektionen och lagen skall använda sig av de sponsorer som huvudföreningen centralt samarbetar med. Föreningen: Stadium, Prishuset. Sektionen: Exempelvis Norrenergi och andra. Detta gynnar både huvudföreningen och sektionen att på sikt få ännu bättre avtal och bonusar.

Utbildning

Föreningen ska erbjuda ledare utbildning:

Barn- och ungdomsledare ska genomgå Ishockeyförbundets tränarkurser och ledarutbildningar och följa sektionens och förbundets intentioner. Dessutom skall vissa ledare gå Idrottsförbundets "Plattformen" eller motsvarande utbildning godkänd av SF. Sektionen avväger och beslutar genomförandet i samråd med ledare.  Ledare skall också delta i de interna utbildningar sektionen ämnar genomföra.                                                                                                                                       

Föreningen ska erbjuda föräldrautbildning:  

Föräldrar skall genomgå föräldrautbildning. Ishockeyns ”Att vara idrottsförälder och fair play”. Skall genomföras i lärgruppsform och startas upp när man bildar lag till U 9. Skall kontinuerligt följas upp i alla åldrar upp till Junioråldern.


Istidspolicy

Tiderna för övriga föreningar som har verksamhet i Tulehallen förutsätts vara fasta. Tiderna läggs med utgångspunkt från ishockeyns och lagens behov för kommande verksamhetsår. Utifrån hur matcher läggs kan extra tider fördelas om så finns.                                                                   

De minst attraktiva tiderna fördelas solidariskt mellan lagen, undantagna är skolorna och flickor. Lag som spelar halvplans ishockey skall i möjligaste mån träna gemensamt, om inte spelar -trupperna är för stora. Lag med små trupper samtränar med andra lag i samma situation eller när så krävs. Detta oberoende av ålderstillhörighet.

För att lag skall bedömas som två lag och få separata istider måste truppen vara minst 30-35 spelare plus 2-4 målvakter. 

Hockeyskolan, flickor och pojkar har i möjligaste mån fasta dagar. En vardag och söndagar 10.00/11.00. Skridskoskolan en söndag.

Varje lag ansvarar för sina tilldelade tider och att dessa utnyttjas till fullo. Vill lag byta tid kontaktas andra lag för byte. Istidsansvarig skall alltid meddelas och om istid inte kan användas så måste lagen meddela istidsansvarig senast en vecka innan.

Inga istider får köpas externt utan styrelsens godkännande.

Gällande träningstillfällen för respektive årskull skall de fördelas på följande sätt och inom de tidsramar som är tillgängliga för Sundbybergs IK Ishockey.

Istider


Flickor                                       2 pass/v                                         0.50

Skridskoskola pojkar                1 pass/v                                         0.50

Hockeyskola pojkar                  2 pass/v                                          0.50

D- pojkar, U 9-10                      2 pass/v                                         0.50 gemensamt

C-pojkar, U 11-12                     2-3 pass/v                                      0.50 (1.20) ett eller två gemensamt med annat lag

B-pojkar, U 13-14                     2-3 pass/v                                      1.20 (0.50) ett gemensamt med annat lag

A-pojkar, U 15-16                     3 pass/v                                         1.20 (0.50) ett gemensamt med annat lag

Juniorer                                    2-3 pass/v helplan                          1.20 (0.50) ett gemensamt med A-lag

A-lag                                         2 pass/v helplan                             1.20

Rekreation                                 1 pass/v helplan                             1.20


Efter varje avslutad säsong skall respektive lag lämna in verksamhetsberättelse till föreningen:

Avlutad säsong skall innehålla:

  • Antal spelare, antal ledare och vilka funktioner, genomförda utbildningar.
  • Antal träningar, träningsläger och cuper.
  • Beskriv lagets nivå i förhållande till övriga i Stor Stockholm, svår - medel - lätt.

Kommande säsong skall innehålla:

  • Antal spelare, ledare.
  • Utbildnings- och utrustningsbehov.
  • Målsättningar, antal grovplanerade träningsläger och cuper.