Hem‎ > ‎

Klubbinfo


HOCKEY FÖR ALLA

SUNDBYBERGS IK EN BREDD FÖRENING 


Den som idrottar för att ha kul ska få göra det.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.

Till barnidrott räknar vi idrott som riktar sig till barn till och med tolv års ålder. 

Med ungdomsidrott menar vi idrott för ungdomar från tretton till och med tjugo år.

Med vuxenidrott räknar vi idrott som riktar sig till personer över tjugo år.                                  SUNDBYBERGS IK & TRE KRONORS HOCKEYSKOLA

Alla har glädje av att kunna åka skridskor.

Varje år anordnar vi en skridsko- och ishockeyskola för barn 5-7 år 

där just skridskoåkningen är det viktigaste.

Skridsko- och Hockeyskolan är certifierad av Svenska Ishockeyförbundet.

Vill du sedan fortsätta spela ishockey kan du göra det i något av våra lag. 
Dessutom är du som spelare välkommen till samtliga existerande lag!HOCKEY FÖR ALLA

SUNDBYBERGS IK EN BREDD FÖRENING 

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. 

Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.


Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter. 

Vidare är tävling en naturlig del av både idrott och lek, och skall just vara det. Resultatet spelar mindre roll. Därför ska alla också få vara med på lika villkor. Successivt sker sedan en naturlig differentiering mellan olika idrottsliga ambitionsnivåer, men inom idrottsrörelsen ska det finnas plats för alla.

Många föreningar bedriver därför både bredd- och elitinriktad verksamhet. Oavsett inriktning är det föreningens skyldighet att tydligt redovisa sitt val till såväl barn, ungdomar som deras föräldrar.

Idrottsverksamhet upp till 12 års ålder kallas barnidrott och verksamhet mellan 13-20 år kallas för ungdomsidrott. Gränsen mellan barnidrotten och ungdomsidrotten är dock inte statisk eftersom alla människor utvecklas olika.

Därför är det viktigt att ledarna och föräldrarna har kunskap om barn och ungdomars utveckling och den betydelse denna har både på och utanför idrottsarenan.